مرکز پیشرفته توسعه زنجیره ارزش

ادامه مطلب مرکز پیشرفته توسعه زنجیره ارزش (سهامی خاص) بعنوان مرکز جامع و تخصصی مشاوره در زمینه توسعه و تکمیل زنجیره ارزشی محصولات و خدمات در صنایع مختلف با هدف ارائه خدمات در قالب انجام مطالعات امکانسنجی، تهیه استراتژی بازار، مشاوره فرصت های سرمایه گذاری و صاحب ایده در توسعه زنجیره ارزش در سال ۱۳۹۶ در تهران تاسیس گردید.

خدمات مرکز

تحلیل زنجیره ارزش

ارائه خدمات بررسی زنجیره ارزش کسب و کار، بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف زنجیره … ادامه مطلب

تهیه گزارشات امکانسنجی

ارائه خدمات تهیه انواع گزارشات امکانسنجی جامع بازار، فنی، مالی و اقتصادی در صنایع … ادامه مطلب

تهیه گزارشات تحلیلی ، فنی ، بازار

ارائه انواع خدمات متمرکز بر بررسی فنی و بازار محصولات مختلف صنایع با نظربه پشتوانه … ادامه مطلب

تهیه طرح کسب و کار

تحلیل عوامل محیطی داخلی و خارجی (فرصتها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف)، برنامه جذب … ادامه مطلب

مشاوره سرمایه گذاری

ارائه ایده های ناب، تجاری سازی ایده، شناسایی، تعریف و پیشنهاد طرحهای پر بازده تجاری … ادامه مطلب

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مختلف بصورت عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی … ادامه مطلب

قیمت محصولات ( دلار بر تن)

534 نفتا
1265 ABS
735 پروپیلن
248 متانول
898 استایرن
895 HDPE

یادداشت‌های تحلیلی

بانک اطلاعات