تهیه گزارشات امکانسنجی

انجام مطالعه امکانسنجی یا طرح توجیهی در راستای اتخاذ تصمیم به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در یک طرح اعم از تولید محصول/محصولات و یا خدمت/خدمات جدید و یا توسعه ای ، بسیار ضروری می باشد و می بایست متضمن مبنای فنی، بازار و مالی/اقتصادی باشد .لذا مطالعه امکانسنجی به خودی خود، هدف نبوده بلکه ابزاری تصمیم ساز میباشد.

در واقع مطالعه امکانسنجی عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی و مالی/اقتصادی بهمراه معرفی و بررسی توانمندی متقاضی طرح را بصورت جامع و مانع مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود یا تأسیس یک شرکت خدماتی باشد.

موارد زیر از اهم مصادیق ضرورت تهیه و انجام مطالعات امکانسنجی می باشد:

  • تصمیم گیری درون سازمانی برای ورود/عدم ورود سازمان به سرمایه گذاری در یک طرح و یا توسعه/عدم توسعه یک سرمایه گذاری موجود
  • اخذ تسهیلات داخلی و خارجی (Bankable Feasibility Studies)
  • جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی
  • اخذ مجوز تخصیص خوراک، مجوز تاسیس، مجوز زیست محیطی، تامین زمین و …

مرکز پیشرفته توسعه زنجیره ارزش (VCDC) با برخورداری از کادر مجرب و متخصص خدمات تهیه انواع گزارشات امکانسنجی جامع بازار، فنی، مالی و اقتصادی در صنایع شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی را به نحو بسیار مطلوب را به کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذاران محترم ارائه می نماید.

معرفی کامل متقاضی و محصولات/خدمات طرح، تحلیل تفصیلی بازارهای داخلی و صادراتی بالقوه و بالفعل و پیشنهاد ظرفیت بهینه، ارزیابی جامع فنی و تکنولوژیکی طرح ضمن امکان اخذ و بررسی پیشنهادات فنی/ مالی و مذاکره با صاحبان تکنولوژی، و انجام برآوردها و تحلیلهای مالی و اقتصادی با نرم افزار COMFAR III در فرمت مورد پذیرش بانکهای تجاری و موسسات مالی داخلی و بین المللی، از اهم سرفصلهای خدمات مطالعات امکانسنجی مرکز می باشد.