یادداشتهای تحلیلی

متانول و اهمیت پرداختن به زنجیره ارزش آن
صنعت پتروشیمی کشور به عنوان صنعت ارزش آفرین در جلوگیری از خام‌فروشی نفت و گاز و ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالاتر مطرح می باشد. معهذا با وجود اتخاذ سیاست های مناسب، همچنان این صنعت در سال‌های اخیر با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه بوده است. اخیراً شرکت ملی ...
ادامه مطلب